Turcă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Când un grafic se nivelează
Dentro de la figura se encuentra...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se folosește când descriem o imagine
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
La forma del gráfico demuestra que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Así, con el gráfico podemos predecir...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

La figura... representa...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
La figura... muestra...
... figürü ...'i gösteriyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
El diagrama... analiza...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
El diagrama... representa...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame