Arabă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Când un grafic se nivelează
Bilden visar ...
تحتوي الصورةُ على...
Se folosește când descriem o imagine
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Formen på diagrammet visar på att ...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figur ... respresenterar ...
الشكل... يمثل...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figur ... visar ...
الشكل... يبيّن...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... undersöker ...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... skildrar ...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame