Coreeană | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Când un grafic se nivelează
Bilden visar ...
이 그림 속에는 ...
Se folosește când descriem o imagine
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Formen på diagrammet visar på att ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figur ... respresenterar ...
...를 나타내는 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figur ... visar ...
...을 보여주는 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... undersöker ...
...을 관찰한 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... skildrar ...
...을 보여주는 표
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame