Greacă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Când un grafic se nivelează
Bilden visar ...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Se folosește când descriem o imagine
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Formen på diagrammet visar på att ...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figur ... respresenterar ...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figur ... visar ...
Το σχήμα... δείχνει...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... undersöker ...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... skildrar ...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame