Japoneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Când un grafic se nivelează
Bilden visar ...
画像は・・・・を含んでいる。
Se folosește când descriem o imagine
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Formen på diagrammet visar på att ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figur ... respresenterar ...
図・・・・は・・・・を表しています。
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figur ... visar ...
図・・・・は・・・・を表している。
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... undersöker ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... skildrar ...
図・・・・は・・・・を示している。
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame