Turcă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Când un grafic se nivelează
Bilden visar ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se folosește când descriem o imagine
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

Figur ... respresenterar ...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Figur ... visar ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... undersöker ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
Diagram ... skildrar ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame