Poloneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Când un grafic se nivelează
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Rysunek zawiera...
Se folosește când descriem o imagine
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Rysunek... przedstawia...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Rysunek... pokazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram...bada...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram... zobrazowuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame