Suedeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Când un grafic se nivelează
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bilden visar ...
Se folosește când descriem o imagine
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Formen på diagrammet visar på att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figur ... respresenterar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figur ... visar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram ... undersöker ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram ... skildrar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame