Turcă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Când un grafic se nivelează
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se folosește când descriem o imagine
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
... figürü ...'i gösteriyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame