Cehă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Când un grafic se nivelează
Resmin içinde ... de dahil durumda.
V obrázku je obsažen(a)...
Se folosește când descriem o imagine
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Tvar grafu ukazuje, že...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... figürü ...'i gösteriyor.
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram... zkoumá...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... znázorňuje
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame