Chineză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
图表显示在...水平下保持稳定
Când un grafic se nivelează
Resmin içinde ... de dahil durumda.
图片中包含...
Se folosește când descriem o imagine
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
图表表明...,因此得出...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
图表的变化表明...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
因此,该图表可以用来预测...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
数字...代表...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... figürü ...'i gösteriyor.
数字...表示...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı inceliyor.
示图...表示...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı resmediyor.
示图...描绘...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame