Daneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Când un grafic se nivelează
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Billedet indeholder...
Se folosește când descriem o imagine
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Grafens facon demonstrerer at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figur... repræsenterer...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... figürü ...'i gösteriyor.
Figur... viser...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram... undersøger...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... skildrer...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame