Engleză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
The graphs show a plateau at the level of…
Când un grafic se nivelează
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Within the picture is contained…
Se folosește când descriem o imagine
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
The shape of the graph demonstrates that…
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
The graph can thus be used to predict…
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figure…representing…
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... figürü ...'i gösteriyor.
Figure…showing…
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram…examining…
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram…depicting…
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame