Finlandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Când un grafic se nivelează
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Tässä kuvassa näkyy...
Se folosește când descriem o imagine
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Kaavio ... edustaa...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... figürü ...'i gösteriyor.
Kuva ... näyttää...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Kaavio ... tarkastelee...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Kaavio ... esittää...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame