Franceză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Când un grafic se nivelează
Resmin içinde ... de dahil durumda.
L'image contient...
Se folosește când descriem o imagine
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
La forme du graphique démontre que...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figure...représentant...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... figürü ...'i gösteriyor.
Figure...montrant...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagramme...examinant...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagramme...indiquant...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame