Japoneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Când un grafic se nivelează
Resmin içinde ... de dahil durumda.
画像は・・・・を含んでいる。
Se folosește când descriem o imagine
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
図・・・・は・・・・を表しています。
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... figürü ...'i gösteriyor.
図・・・・は・・・・を表している。
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı inceliyor.
図・・・・は・・・・を説明している。
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı resmediyor.
図・・・・は・・・・を示している。
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame