Maghiară | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Când un grafic se nivelează
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Se folosește când descriem o imagine
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... figürü ...'i gösteriyor.
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı inceliyor.
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı resmediyor.
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame