Rusă | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Графики изображают прямую на уровне...
Când un grafic se nivelează
Resmin içinde ... de dahil durumda.
На рисунке мы можем увидеть...
Se folosește când descriem o imagine
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Форма графика показывает, что...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
... обозначает
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... figürü ...'i gösteriyor.
... обозначает
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Диаграмма... рассматривает...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Диаграмма... изображает...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame