Suedeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Când un grafic se nivelează
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bilden visar ...
Se folosește când descriem o imagine
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Formen på diagrammet visar på att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figur ... respresenterar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... figürü ...'i gösteriyor.
Figur ... visar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... undersöker ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... skildrar ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame