Italiană | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
لتلخيص ما سبق...
Riassumendo...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
إجمالاً، ...
Concludendo...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
إجمالا...
Complessivamente...
Pentru a evalua lucrarea în general
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
In generale...
Pentru a evalua lucrarea în general
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
.... ci porta a concludere che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
نستطيع أن نرى أنّ...
Siamo dunque portati a credere che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
في نهاية الأمر...
Tirando le somme...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze