Olandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
لتلخيص ما سبق...
Samengevat ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
إجمالاً، ...
Samenvattend ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
إجمالا...
Al met al ...
Pentru a evalua lucrarea în general
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Over het geheel ...
Pentru a evalua lucrarea în general
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
نستطيع أن نرى أنّ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Alles wijst erop dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
في نهاية الأمر...
Over het geheel genomen ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze