Poloneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
لتلخيص ما سبق...
Podsumowując, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
إجمالاً، ...
W podsumowaniu, ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
إجمالا...
W sumie...
Pentru a evalua lucrarea în general
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Ogólnie...
Pentru a evalua lucrarea în general
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...prowadzi do wniosku, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
نستطيع أن نرى أنّ...
Widzimy więc, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
في نهاية الأمر...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze