Suedeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypoteserna testades med data från ...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
لتلخيص ما سبق...
Sammanfattningsvis ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
إجمالاً، ...
För att sammanfatta ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
إجمالا...
Till slut...
Pentru a evalua lucrarea în general
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
I stort sett/På det stora hela ...
Pentru a evalua lucrarea în general
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenten ovan visar att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
نستطيع أن نرى أنّ...
Vi kan då se att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Allt detta pekar på att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
في نهاية الأمر...
På det hela taget ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze