Poloneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Abych to shrnul(a),...
Podsumowując, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Souhrnně lze říci,...
W podsumowaniu, ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Celkem vzato...
W sumie...
Pentru a evalua lucrarea în general
Celkem vzato...
Ogólnie...
Pentru a evalua lucrarea în general
... nás vede k závěru, že...
...prowadzi do wniosku, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vidíme tedy, že...
Widzimy więc, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Pochopení... může pomoci odhalit...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Zároveň...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze