Rusă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Мы начали доклад с того, что...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Последующее обсуждение было попыткой...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Abych to shrnul(a),...
Подводя итог...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Souhrnně lze říci,...
Подводя итог...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Celkem vzato...
В целом...
Pentru a evalua lucrarea în general
Celkem vzato...
В общем...
Pentru a evalua lucrarea în general
... nás vede k závěru, že...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vidíme tedy, že...
Таким образом мы видим, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Все это указывает на то, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Pochopení... může pomoci odhalit...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Zároveň...
В балансе...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze