Engleză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

我们以说明...开始这篇论文
We opened this paper by noting…
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
前面的讨论旨在...
The foregoing discussion has attempted to…
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
假设被...方面的数据验证
The hypotheses were tested with data covering…
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
总结来说,...
To sum up…
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
归纳一下,...
In summary, …
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
总之,...
All in all…
Pentru a evalua lucrarea în general
总体而言,...
By and large…
Pentru a evalua lucrarea în general
...让我们得出...的结论
…leads us to the conclusion that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
上述论据证实...
The arguments given above prove that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
我们可以看出...
We can see then, that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
所有这些都指向...
All of this points to the fact that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
了解...可以帮助揭示...
Understanding...can help reveal…
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
权衡一下,...
On balance…
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
因此,我们的论点是有一些因素...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se folosește pentru a da o concluzie finală
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze