Poloneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

我们以说明...开始这篇论文
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
前面的讨论旨在...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
假设被...方面的数据验证
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
总结来说,...
Podsumowując, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
归纳一下,...
W podsumowaniu, ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
总之,...
W sumie...
Pentru a evalua lucrarea în general
总体而言,...
Ogólnie...
Pentru a evalua lucrarea în general
...让我们得出...的结论
...prowadzi do wniosku, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
上述论据证实...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
我们可以看出...
Widzimy więc, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
所有这些都指向...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
了解...可以帮助揭示...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
权衡一下,...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
因此,我们的论点是有一些因素...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze