Engleză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
We opened this paper by noting…
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
The foregoing discussion has attempted to…
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
The hypotheses were tested with data covering…
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
요약하면, ...
To sum up…
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
요약하면, ...
In summary, …
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
대체로, ...
All in all…
Pentru a evalua lucrarea în general
대체로, ...
By and large…
Pentru a evalua lucrarea în general
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
…leads us to the conclusion that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
The arguments given above prove that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
We can see then, that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
All of this points to the fact that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Understanding...can help reveal…
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
모든 것을 고려하여, ...
On balance…
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se folosește pentru a da o concluzie finală
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze