Română | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
요약하면, ...
Însumând totul...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
요약하면, ...
Rezumând,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
대체로, ...
Per ansamblu...
Pentru a evalua lucrarea în general
대체로, ...
În mare...
Pentru a evalua lucrarea în general
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...ne duce la concluzia că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Putem observa prin urmare că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
모든 것을 고려하여, ...
Pentru a restabili echilibrul...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze