Turcă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
요약하면, ...
Özetlemek gerekirse ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
요약하면, ...
Kısacası ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
대체로, ...
Sonuç olarak ...
Pentru a evalua lucrarea în general
대체로, ...
Genel olarak ...
Pentru a evalua lucrarea în general
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... bizi ... sonucuna götürür.
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Daha sonra görebiliriz ki ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
모든 것을 고려하여, ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze