Chineză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Til at opsummere...
总结来说,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Summarisk,...
归纳一下,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Alt i alt...
总之,...
Pentru a evalua lucrarea în general
I det store og hele...
总体而言,...
Pentru a evalua lucrarea în general
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze