Japoneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypotesen blev testet med data dækning...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Til at opsummere...
結論として、・・・・
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Summarisk,...
まとめると、・・・・
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Alt i alt...
全体に目を向けると、・・・・
Pentru a evalua lucrarea în general
I det store og hele...
全般的に見て、・・・・
Pentru a evalua lucrarea în general
...fører os til den konklusion at...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
前述の議論は・・・・を証明している。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vi kan derefter se at...
・・・・ということが見て取れる。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Alt dette peger på det faktum at...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Ligevægtigt...
あらゆる点から見て、・・・・
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
したがって、・・・・という事実がある。
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze