Arabă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We opened this paper by noting…
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
The foregoing discussion has attempted to…
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
The hypotheses were tested with data covering…
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
To sum up…
لتلخيص ما سبق...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
In summary, …
إجمالاً، ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
All in all…
إجمالا...
Pentru a evalua lucrarea în general
By and large…
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Pentru a evalua lucrarea în general
…leads us to the conclusion that…
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
The arguments given above prove that…
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
We can see then, that…
نستطيع أن نرى أنّ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All of this points to the fact that…
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Understanding...can help reveal…
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
On balance…
في نهاية الأمر...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Our study serves as a window to an understanding of the process…
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze