Chineză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We opened this paper by noting…
我们以说明...开始这篇论文
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
The foregoing discussion has attempted to…
前面的讨论旨在...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
The hypotheses were tested with data covering…
假设被...方面的数据验证
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
To sum up…
总结来说,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
In summary, …
归纳一下,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
All in all…
总之,...
Pentru a evalua lucrarea în general
By and large…
总体而言,...
Pentru a evalua lucrarea în general
…leads us to the conclusion that…
...让我们得出...的结论
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
The arguments given above prove that…
上述论据证实...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
We can see then, that…
我们可以看出...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All of this points to the fact that…
所有这些都指向...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Understanding...can help reveal…
了解...可以帮助揭示...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
On balance…
权衡一下,...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
因此,我们的论点是有一些因素...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Our study serves as a window to an understanding of the process…
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze