Daneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We opened this paper by noting…
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
The foregoing discussion has attempted to…
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotesen blev testet med data dækning...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
To sum up…
Til at opsummere...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
In summary, …
Summarisk,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
All in all…
Alt i alt...
Pentru a evalua lucrarea în general
By and large…
I det store og hele...
Pentru a evalua lucrarea în general
…leads us to the conclusion that…
...fører os til den konklusion at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
The arguments given above prove that…
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
We can see then, that…
Vi kan derefter se at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All of this points to the fact that…
Alt dette peger på det faktum at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Understanding...can help reveal…
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
On balance…
Ligevægtigt...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze