Finlandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We opened this paper by noting…
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
The foregoing discussion has attempted to…
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
The hypotheses were tested with data covering…
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
To sum up…
Yhteenvetona...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
In summary, …
Yhteenvetona...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
All in all…
Kaiken kaikkiaan
Pentru a evalua lucrarea în general
By and large…
Yleisesti ottaen
Pentru a evalua lucrarea în general
…leads us to the conclusion that…
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
The arguments given above prove that…
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
We can see then, that…
Näemme siis, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All of this points to the fact that…
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Understanding...can help reveal…
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
On balance…
Kaiken kaikkiaan
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze