Greacă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We opened this paper by noting…
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
The foregoing discussion has attempted to…
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
The hypotheses were tested with data covering…
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
To sum up…
Εν περιλήψει,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
In summary, …
Εν ολίγοις,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
All in all…
Εν συντομία,...
Pentru a evalua lucrarea în general
By and large…
Σε γενικές γραμμές,...
Pentru a evalua lucrarea în general
…leads us to the conclusion that…
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
The arguments given above prove that…
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
We can see then, that…
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All of this points to the fact that…
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Understanding...can help reveal…
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
On balance…
Συνοπτικά...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze