Rusă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We opened this paper by noting…
Мы начали доклад с того, что...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
The foregoing discussion has attempted to…
Последующее обсуждение было попыткой...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
The hypotheses were tested with data covering…
Гипотезы были проверены на практике путем...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
To sum up…
Подводя итог...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
In summary, …
Подводя итог...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
All in all…
В целом...
Pentru a evalua lucrarea în general
By and large…
В общем...
Pentru a evalua lucrarea în general
…leads us to the conclusion that…
... позволяет нам сделать вывод, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
The arguments given above prove that…
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
We can see then, that…
Таким образом мы видим, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All of this points to the fact that…
Все это указывает на то, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Understanding...can help reveal…
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
On balance…
В балансе...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze