Suedeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We opened this paper by noting…
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
The foregoing discussion has attempted to…
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
The hypotheses were tested with data covering…
Hypoteserna testades med data från ...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
To sum up…
Sammanfattningsvis ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
In summary, …
För att sammanfatta ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
All in all…
Till slut...
Pentru a evalua lucrarea în general
By and large…
I stort sett/På det stora hela ...
Pentru a evalua lucrarea în general
…leads us to the conclusion that…
... leder oss till slutsatsen att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
The arguments given above prove that…
Argumenten ovan visar att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
We can see then, that…
Vi kan då se att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All of this points to the fact that…
Allt detta pekar på att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Understanding...can help reveal…
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
On balance…
På det hela taget ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze