Thailandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We opened this paper by noting…
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
The foregoing discussion has attempted to…
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
The hypotheses were tested with data covering…
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
To sum up…
สรุปทั้งหมด...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
In summary, …
โดยสรุป...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
All in all…
ทั้งหมด...
Pentru a evalua lucrarea în general
By and large…
โดยภาพรวมแล้ว...
Pentru a evalua lucrarea în general
…leads us to the conclusion that…
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
The arguments given above prove that…
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
We can see then, that…
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All of this points to the fact that…
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Understanding...can help reveal…
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
On balance…
โดยสมดุลแล้ว...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Our study serves as a window to an understanding of the process…
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze