Turcă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We opened this paper by noting…
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
The foregoing discussion has attempted to…
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
To sum up…
Özetlemek gerekirse ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
In summary, …
Kısacası ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
All in all…
Sonuç olarak ...
Pentru a evalua lucrarea în general
By and large…
Genel olarak ...
Pentru a evalua lucrarea în general
…leads us to the conclusion that…
... bizi ... sonucuna götürür.
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
The arguments given above prove that…
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
We can see then, that…
Daha sonra görebiliriz ki ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All of this points to the fact that…
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Understanding...can help reveal…
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
On balance…
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze