Olandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Ni komencis ĉi paperon kun...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
La antaŭa diskuto provis...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Por resumi…
Samengevat ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
En resumo,...
Samenvattend ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Entute...
Al met al ...
Pentru a evalua lucrarea în general
Ĝenerale...
Over het geheel ...
Pentru a evalua lucrarea în general
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Ni povas vidi, ke...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Alles wijst erop dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Entute...
Over het geheel genomen ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze