Suedeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Ni komencis ĉi paperon kun...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
La antaŭa diskuto provis...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypoteserna testades med data från ...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Por resumi…
Sammanfattningsvis ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
En resumo,...
För att sammanfatta ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Entute...
Till slut...
Pentru a evalua lucrarea în general
Ĝenerale...
I stort sett/På det stora hela ...
Pentru a evalua lucrarea în general
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... leder oss till slutsatsen att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenten ovan visar att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Ni povas vidi, ke...
Vi kan då se att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Allt detta pekar på att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Entute...
På det hela taget ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze