Chineză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
我们以说明...开始这篇论文
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前面的讨论旨在...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
假设被...方面的数据验证
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Yhteenvetona...
总结来说,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Yhteenvetona...
归纳一下,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Kaiken kaikkiaan
总之,...
Pentru a evalua lucrarea în general
Yleisesti ottaen
总体而言,...
Pentru a evalua lucrarea în general
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...让我们得出...的结论
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
上述论据证实...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Näemme siis, että...
我们可以看出...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
所有这些都指向...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
了解...可以帮助揭示...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Kaiken kaikkiaan
权衡一下,...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
因此,我们的论点是有一些因素...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze