Engleză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
We opened this paper by noting…
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
The foregoing discussion has attempted to…
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
The hypotheses were tested with data covering…
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Yhteenvetona...
To sum up…
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Yhteenvetona...
In summary, …
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Kaiken kaikkiaan
All in all…
Pentru a evalua lucrarea în general
Yleisesti ottaen
By and large…
Pentru a evalua lucrarea în general
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
…leads us to the conclusion that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
The arguments given above prove that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Näemme siis, että...
We can see then, that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
All of this points to the fact that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Understanding...can help reveal…
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Kaiken kaikkiaan
On balance…
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze