Italiană | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Yhteenvetona...
Riassumendo...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Yhteenvetona...
Concludendo...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Kaiken kaikkiaan
Complessivamente...
Pentru a evalua lucrarea în general
Yleisesti ottaen
In generale...
Pentru a evalua lucrarea în general
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
.... ci porta a concludere che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Näemme siis, että...
Siamo dunque portati a credere che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Kaiken kaikkiaan
Tirando le somme...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze