Spaniolă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Yhteenvetona...
En resumen,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Yhteenvetona...
En síntesis,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Kaiken kaikkiaan
En definitiva,...
Pentru a evalua lucrarea în general
Yleisesti ottaen
En términos generales,...
Pentru a evalua lucrarea în general
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... nos lleva a la conclusión de que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Näemme siis, että...
Podemos evidenciar que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Todo esto apunta a...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Kaiken kaikkiaan
En resumen...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze