Turcă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Pour résumer...
Özetlemek gerekirse ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
En résumé...
Kısacası ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Globalement...
Sonuç olarak ...
Pentru a evalua lucrarea în general
Dans l'ensemble...
Genel olarak ...
Pentru a evalua lucrarea în general
...nous amène à la conclusion que...
... bizi ... sonucuna götürür.
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
On peut alors voir que...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tout cela indique que...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Comprendre...peut aider à dévoiler...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
En définitive...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze