Cehă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Zusammenfassend...
Abych to shrnul(a),...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Zusammenfassend...
Souhrnně lze říci,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Im Großen und Ganzen...
Celkem vzato...
Pentru a evalua lucrarea în general
Insgesamt...
Celkem vzato...
Pentru a evalua lucrarea în general
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... nás vede k závěru, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Vidíme tedy, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All dies deutet darauf hin, dass...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Alles in allem...
Zároveň...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze