Română | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Zusammenfassend...
Însumând totul...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Zusammenfassend...
Rezumând,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Im Großen und Ganzen...
Per ansamblu...
Pentru a evalua lucrarea în general
Insgesamt...
În mare...
Pentru a evalua lucrarea în general
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...ne duce la concluzia că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Putem observa prin urmare că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All dies deutet darauf hin, dass...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Alles in allem...
Pentru a restabili echilibrul...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze